Hmoob nce qibNyob rau hauv tsab ntawv  Twin Cities Business Magazine thaum lub 7/26/2013 tau sau tawm tias, peb Hmoob nyob rau Xeev Minnesota no tau nce qib lawm ntau heev txog "  fab Kev kawm ntawv"  thiab kev  " Khwv Nyiaj".  Muaj raws li nram qab no:
Level 1990 2011
High School 21.2% 26%
Some College 14.3% 28.8%
Bachelor's degree 1.8% 9.4%
Poverty rate 62.3% 27.6%
Home ownership rate 12.1% 47.5%
Per capita income $2,692 $11,506
Population 17,764 60,637
Buying power $62 million $523 million

No comments:

Post a Comment